Welkom bij Uitgeverij Polemos
Free Call

Welslagen en Falen van de Vlaamse Beweging

 24,00

Auteur: Koenraad Elst

446 bblz.
Zachte kaft
ISBN 978 94 930 0507 5

Verzending: 6 euro (December feestmaand: gratis verzending van 1 tot 31 december)

Beschikbaar vanaf 15/05/2019.

Categorie: Tag: Product ID: 2348

Beschrijving

WELSLAGEN en FALEN van de VLAAMSE BEWEGING

December feestmaand: gratis verzending van 1 tot 31 december

Vlaanderen is allerminst een leeuw, symbool van moed en uitstraling, van vadsigheid en zelfvertrouwen, van vechtlust en soevereiniteit. Dit gewest gelijkt meer op een zwijn: het heeft altijd maar van zichzelf gegeven, tot plezier van de buren die er smakelijke brokken van verorberd hebben. Het is een zwijn waar al heel wat spek van af is, een soort varken hinkend op een houten been. Ernstig toegetakeld maar nog niet dood, dat is de Porcus Belgicus, het Varken der Lage Landen.

In 1970 hebben de Vlamingen, eigenlijk de Zuid-Nederlanders, hun democratische meerderheid opgegeven. Net toen de Vlaamse meerderheid sterk genoeg leek te worden om de macht in België op termijn over te nemen, saboteerde de minderheid dat scenario zeer doeltreffend. Behoudens een revolutionaire inkeer bij de Franstaligen, de enige manier om deze institutionele knoop nog te ontwarren, kan België geen democratie meer worden; de blokkering van de meerderheid en haar onderwerping aan de minderheid zijn hier gebetonneerd.

Daarom pleit dr. Koenraad Elst voor een retour à l’évidence. Laat op dit grondgebied voor de zoveelste keer de grenzen hertekend worden, zodat de feitelijk bestaande aparte samenlevingen zelfstandige politieke eenheden kunnen vormen. Dat verraad aan België, of liever, deze trouw aan de democratie, is een vanzelfsprekendheid voor wie de kwestie van op een zekere afstand bekijkt. Terloops geeft de auteur uiting aan zijn meewarige indruk van de echt bestaande Vlaamse beweging, die al vele jaren met haar hoofd tegen de muur aanbeukt maar op de echte hefbomen van de macht weinig druk uitoefent.

Ook over het Vlaamse volk en zijn beuzelachtige houding tegenover staatkundige vraagstukken maakt hij zich weinig begoochelingen. Van een zwijn moet men niet verwachten dat het zal klauwen. Maar zelfs een gemeenschap van zemelaars heeft recht op zelfbestuur. Wie democratisch ingesteld is, verbindt het zelfbeschikkingsrecht niet aan bijkomende voorwaarden. De zuidelijke tak van het Nederlandse volk is goed genoeg voor de vrijheid.

Over de auteur

KOENRAAD ELST (° Leuven 1959) groeide op in een katholiek Vlaams gezin in België. Hij gaf zijn vroege belangstelling in Aziatische tradities een sterkere fundering door MA-diploma’s in Sinologie, Indologie en Wijsbegeerte te halen aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Tijdens een onderzoeksverblijf aan de Banaras Hindu University ontdekte hij hoe onbegrepen India’s religieus-politieke problemen zijn. Zonder het voordeel van een institutionele ondersteuning, en terwijl hij een gezin van vier stichtte, deed hij origineel veldwerk voor een proefschrift over hindoe nationalisme en behaalde zijn doctoraat magna cum laude aan de KUL in 1998.

Zijn werk in de politieke journalistiek en in fundamenteel onderzoek, neergelegd in een dertigtal boeken en talloze artikels, leverde hem zowel applaus als uitstoting op. Vooral opmerkelijk zijn zijn non-conformistische bevindingen over de islam, multiculturalisme en de seculiere staat, de oorsprong van de Indo-Europese taalfamilie, de tempel/moskee controverse in Ayodhya, de affiniteit en de tegenstelling tussen religie en totalitarisme, de vermeende donkere zijde van het boeddhisme, het maoïsme en de herleving van Confucius, taalbeleid in Europa en Azië, de institutionele toekomst van België, directe democratie en de verdediging van bedreigde vrijheden.

Hij werkte anderhalf jaar als medewerker van Jurgen Ceder toen die als onafhankelijke en daarna als N-VA-senator was gaan zetelen. In de winter van 2017-2018 werd hij gastprofessor voor Indo-Europese Filologie aan de Indus University te Ahmedabad. Aan een gewone loopbaan kwam hij echter zelden toe, deels door verschillende medische verwikkelingen, waaronder een hartoverplanting, deels door het veto van zijn machtige vijanden, maar vooral omdat hij het onderzoek en de deelname aan lopende debatten als zijn werkelijke roeping beschouwt.