Welkom bij Uitgeverij Polemos
Free Call

Le néerlandais à Saint-Omer à travers les siècles

 20,00

Auteur: Cyriel Moeyaert en Edwin Truyens
Prijs: 20 euro
Aantal blz.: 178
Verzendingskosten: 4 euro
Categorie: cultuur
ISBN 978 949 3005 17 4

Categorie: Product ID: 2709

Beschrijving

Beschrijving
Priester Cyriel Moeyaert (1920 – 2020) verwierf een onmetelijke kennis van
Frans-Vlaanderen in het algemeen en Sint-Omaars in het bijzonder. Hij
koppelde de studie van historische bronnen aan tientallen jaren veldwerk en
slaagde erin op die wijze aan te tonen dat de gewone burgers het Nederlands
lang bewaarden nadat het zogenaamde estabishment al verfranst was. Het
resultaat van zijn studiewerk leest u in dit boek. De tekst wordt geïllustreerd
met talrijke foto’s van Dirk de Groof en enkele historische documenten.
Het was de wens van Cyriel Moeyaert dat er ook een Franstalige versie van het
boek zou verschijnen. De Nederlandstalige versie is in 2021 verschenen.
Inhoud

Sint-Omaars is een stad in Frans-Vlaanderen die in 1678 bij de Vrede van
Nijmegen aan Frankrijk werd afgestaan. Van 932 tot 1212 lag ze echter in het
Graafschap Vlaanderen, om vervolgens enkele eeuwen deel uit te maken van
het Graafschap Artezië. In de middeleeuwen was Sint-Omaars sterk verbonden
met Brugge. Hoewel de stad van oudsher op de taalgrens lag (Germaans –
Romaans;Nederlands – Frans), bleef ze vrij lang Nederlandstalig.Twee buitenwijken zelfs
tot in de 19 de eeuw.

Depuis 932, Saint-Omer appartient au comté de Flandre. Aux 12-13èmes siè-
cles, l’industrie du drap y prospère. En 1127, Saint-Omer obtient ses droits de
ville. Dans la période suivante Saint-Omer perd sa position prédominante dans
l’industrie du drap qui sera reprise par Bruges. En 1212 Saint-Omer passe de la
Flandre au comté d’Artois. En 1678, suite aux Traités de Nimègue, la ville est
incorporée dans la France.