Welkom bij Uitgeverij Polemos
Free Call

Toevlucht en genade

 20,00

Toevlucht en Genade

De kerkbanken worden leger terwijl de wachtzalen bij de psychologen en therapeuten overvol zijn. Ook vandaag zoekt de mens kennelijk naar antwoorden op de grote levensvragen. “Niets nieuws onder de zon”, zo stelt Lawrence Urbain in Toevlucht en Genade, hierbij Prediker uit het Oude Testament parafraserend. Het huidige tijdsgewricht wordt gekenmerkt door een verzameling bevreemdende en onoverzichtelijke gebeurtenissen. We sukkelen als maatschappij van crisis naar crisis en snakken naar houvast.

Toevlucht en Genade omvat een verzameling bezielende essays waarbij een gedurfd protestants-christelijk antwoord wordt geformuleerd op hedendaagse maatschappelijke vraagstukken. Inspiratie puttend uit de gereformeerde theologie, wordt er stil gestaan bij actuele thema’s als oprukkend nationalisme, woke en de kloof tussen massa en bestuurlijke elite. De auteur vertrekt steevast vanuit de vraagstelling: Hoe vasthouden aan de gereformeerde orthodoxie en toch midden de maatschappij staan in een wereld die zowel geseculariseerd als pluralistisch is. Theologische analyses worden aangevuld met politiek-sociologische beschouwingen, waarbij in sterke mate het communitarisme bepleit wordt.

Categorieën: , Product ID: 2941

Beschrijving

drs. Lawrence Urbain (°1990) studeert aan de Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies (FPTR) te Brussel en behaalde voordien o.a. een Master in Internationale Betrekkingen en Diplomatie (Universiteit Antwerpen, 2013). Hij maakt deel uit van Forum Young Theology, een Europese denkgroep van jonge theologen en beginnende predikanten die zich buigt over de toekomst van het protestantisme. Van zijn hand verschenen eerder het theologische Tussen Hoop en Genade (2021) en het politiek-economische De Chrono-Crisis (2017).