Welkom bij Uitgeverij Polemos
Free Call

Het Nederlands in Sint-Omaars door de eeuwen heen

 20,00

Auteur: Cyriel Moeyaert
180 blz.
4 euro verzending (België)
ISBN:  978 949 3005 13 6
Categorie: Product ID: 2661

Beschrijving

Priester Cyriel Moeyaert (1920 – 2020) verwierf een onmetelijke kennis van Frans-Vlaanderen in het
algemeen en Sint-Omaars in het bijzonder. Hij koppelde de studie van historische bronnen aan
tientallen jaren veldwerk en slaagde erin op die wijze aan te tonen dat de gewone burgers het
Nederlands lang bewaarden nadat het zogenaamde estabishment al verfranst was. Het resultaat van
zijn studiewerk leest u in dit boek. De tekst wordt geïllustreerd met talrijke foto’s van Dirk de Groof
en enkele historische documenten.

Inhoud

Sint-Omaars is een stad in Frans-Vlaanderen die in 1678 bij de Vrede van Nijmegen aan Frankrijk
werd afgestaan. Van 932 tot 1212 lag ze echter in het Graafschap Vlaanderen, om vervolgens enkele
eeuwen deel uit te maken van het Graafschap Artezië. In de middeleeuwen was Sint-Omaars sterk
verbonden met Brugge. Hoewel de stad van oudsher op de taalgrens lag (Germaans – Romaans;
Nederlands – Frans), bleef ze vrij lang Nederlandstalig. Twee buitenwijken zelfs tot in de 19 de eeuw.