Welkom bij Uitgeverij Polemos
Free Call

EEN PROFEET OP OORLOGSPAD

 19,00

EEN PROFEET OP OORLOGSPAD
RAZZIA’S, RAIDS EN KRIJGSTOCHTEN VAN MOHAMMED
Prijs: 19 euro
Verschijnt in juni 2022
Auteur: Serge Desouter

Aantal blz.:
Verzendingskosten: 4 euro
Categorie: geschiedenis
ISBN

Categorie: Product ID: 2716

Beschrijving

Mohammed, de eerst zo zachtmoedige, beschaafde godzoeker en mysticus in Mekka. Als Boodschapper
en Profeet geeft hij de indruk van een wijze, vrome, bedachtzame man met pragmatisch gevoel te zijn.
Schuilt daar enkel een façade achter van een nerveus, hartstochtelijk, rusteloos en pathologisch
temperament? Wat heeft hem bezeten tijdens zijn laatste tien jaar in Medina, om de gewapende en
gewelddadige toer op te gaan? De auteur bekijkt of die Medinaperiode in overeenstemming is met zijn
religie die beweert voor vrede te staan? Uit de feiten: zeker niet! Wil dit zeggen dat moslims niet
vredelievend zijn? Ook weer niet. Maar zowel vredelievenden als ultra’s kunnen zich in zijn leven
terugvinden. Een boek dat u meeneemt in die eerste islamperiode bij de bedoeïenen dwars door het
Arabisch schiereiland in het begin van de 7 de eeuw.
Auteur
Serge Desouter werkte doorlopend en alternatief in verschillende Afrikaanse landen. Woonde vier jaar in
een moslimgemeenschap in de Nigerese woestijn. Verbleef, werkte en bezocht professioneel gedurende
zijn hele loopbaan ook andere continenten en gemeenschappen. Publiceerde een paar honderd artikels en
een dertigtal boeken vooral over volkenkunde en Afrikanistiek. Werkte voor de Verenigde Naties,
Internationale Organisaties, Ngo’s en Kerkgemeenschappen. Was expert Geschiedenis en Mensenrechten
voor het Internationaal Rwanda Tribunaal in Arusha.