Welkom bij Uitgeverij Polemos
Free Call
Herinneringen aan HeKaLo

Prof. dr. VinVrijheid groeiencent Evrard, geboren in 1896, behaalt het diploma van doctor in de natuurwetenschappen. Hoewel grotendeels Franstalig opgevoed (zijn vader is een Waalse boerenzoon die naar Gentbrugge was uitgeweken), wordt hij Vlaamsgezind in de loopgraven aan de IJzer.

Vanaf 1934 is hij hoogleraar en geeft hij les aan de Gentse Universiteit. Hij is ook politiek actief: in 1938 wordt hij verkozen voor de gemeenteraad van Gentbrugge, op een kartellijst van de Katholieke Volkspartij, VNV en Rex-Vlaanderen. Hij is tevens betrokken bij de oprichting van het Vlaamse Kruis en Vlaamse Kinderzegen.

In december 1940 wordt prof. Evrard aangesteld als oorlogsburgemeester van Gentbrugge. Evrard wordt na de oorlog door het Onafhankelijkheidsfront van Ledeberg opgepakt en publiekelijk vernederd, waarna hij wordt weggevoerd naar het kamp van Lokeren. Hij verblijft er vele maanden en maakt er de Hongerwinter 1944-‘45 mee. Om het moreel hoog te houden, onderwijst hij scheikunde aan zijn medegevangenen.Gebed voor het Vaderland

Tijdens zijn verblijf in het Hechteniskamp van Lokeren, verwierf Vincent Evrard een poëzieboekje waarin medegevangenen gedichten schreven of tekeningen maakten. Remi Piryns schreef er de gekende strofe in (met notenbalk) van het ‘Gebed voor het Vaderland’. Na zijn vrijlating uit het hechteniskamp werd Evrard geschorst als universiteitsprofessor.

Op initiatief van kleinzoon Olaf Evrard wordt deze poëziebundel herdrukt. Hijzelf schreef daarbij een hoofdstuk over de repressiegeschiedenis van de familie Evrard. Pieter-Jan Verstraete schreef een bijdrage over collaboratie en repressie. Uiteraard komt de geschiedenis van het Hechteniskamp van Lokeren aan bod. Guido Moons schreef het voorwoord. De 75 tekeningen/gedichten werden vakkundig ingescand.

Het boek zal in de loop van oktober 2017 verschijnen.

Klik hier om dit waardevolle boek vol herinneringen te bestellen.